Traduceri financiare și de marketing

bilanțuri, declarații contabile, situații financiare anuale, rapoarte de activitate, prezentări ale firmei, chestionare de marketing, discuții în cadrul focus grupurilor, materiale publicitare etc.