Traduceri literare

romane, biografii, memorialistică, poezie, proză scurtă etc.