Traduceri tehnice și din domeniul militar

inginerie civilă, instalații, mecanică, electronică, inginerie aerospațială. În acest domeniu traducem specificații tehnice, manuale, documente de participare la licitații, proiecte și schițe tehnice, fișe de produs și altele.