Despre Noi

Misiunea noastră este de a crea şi consolida o orientare nouă pe piaţa traducerilor, prin intermediul unui birou specializat în traducerile de natură juridică și de afaceri.
Această specializare nu exclude însă și preluarea de traduceri din alte domenii (tehnic, medical etc.), care sunt executate și livrate la același standard înalt de calitate.
Traducerile de natură juridică sunt realizate de către echipa noastră de profesioniști dedicați, compusă din: traducători autorizați, juriști-lingviști, revizori de specialitate și corectori.

mai mult

Specializări

Traduceri literare

romane, biografii, memorialistică, poezie, proză scurtă etc.

Traduceri în domeniul științelor sociale și exacte

matematică, chimie, fizică, astronomie, religie, antropologie, lingvistică, istorie, jurnalism.

Traduceri în domeniul turismului

site-uri web pentru agențiile de turism, companii aeriene, hoteluri, agenții de închiriere autovehicule etc.

Traduceri financiare și de marketing

bilanțuri, declarații contabile, situații financiare anuale, rapoarte de activitate, prezentări ale firmei, chestionare de marketing, discuții în cadrul focus grupurilor, materiale publicitare etc.

Traduceri juridice

contracte, documente procedurale (citații, declarații, sentințe etc.), rechizitorii, procuri, împuterniciri, acte de stare civilă, acte de studii și altele.

Traduceri tehnice și din domeniul militar

inginerie civilă, instalații, mecanică, electronică, inginerie aerospațială. În acest domeniu traducem specificații tehnice, manuale, documente de participare la licitații, proiecte și schițe tehnice, fișe de produs și altele.

Traduceri IT și traducere multilingvă de site-uri web (localizare site web)

jocuri video, manuale de utilizare pentru calculatoare, laptopuri, imprimante, alte periferice, ghiduri și manuale de instalare software etc.

Traduceri medicale și traduceri farmaceutice

prospecte medicale, studii clinice, articole pe teme medicale sau farmaceutice, tratate medicale, fișe de pacient, buletine de analize medicale, scrisori medicale etc.

Servicii

Servicii lingvistice
Servicii aferente
mai mult