Archives

prospecte medicale, studii clinice, articole pe teme medicale sau farmaceutice, tratate medicale, fișe de pacient, buletine de analize medicale, scrisori medicale etc.

jocuri video, manuale de utilizare pentru calculatoare, laptopuri, imprimante, alte periferice, ghiduri și manuale de instalare software etc.

inginerie civilă, instalații, mecanică, electronică, inginerie aerospațială. În acest domeniu traducem specificații tehnice, manuale, documente de participare la licitații, proiecte și schițe tehnice, fișe de produs și altele.

contracte, documente procedurale (citații, declarații, sentințe etc.), rechizitorii, procuri, împuterniciri, acte de stare civilă, acte de studii și altele.

bilanțuri, declarații contabile, situații financiare anuale, rapoarte de activitate, prezentări ale firmei, chestionare de marketing, discuții în cadrul focus grupurilor, materiale publicitare etc.

site-uri web pentru agențiile de turism, companii aeriene, hoteluri, agenții de închiriere autovehicule etc.

matematică, chimie, fizică, astronomie, religie, antropologie, lingvistică, istorie, jurnalism.

romane, biografii, memorialistică, poezie, proză scurtă etc.