Servicii

Legal Translations vă oferă servicii lingvistice complete, pentru orice combinație de limbi internaționale principale și dialecte regionale din statele lumii.

Acest lucru este asigurat de traducătorii noștri colaboratori de la nivel internațional, vorbitori nativi ai limbii în care se oferă serviciile de traducere/interpretariat. Pentru combinații lingvistice pentru care nu există traducători specializați (în cazul limbilor rare și foarte rare), se recurge la tehnica „traducerilor-pivot”. În acest caz, limba intermediară între cele două limbi rare este o limbă de mare circulație internațională.

Agentia noastra de traduceri va ofera urmatoarele servicii personalizate:

Servicii lingvistice

Traducere simplă, traducere autorizată, traducere legalizată

Subtitrare
multimedia

Interpretariat simultan, interpretariat consecutiv, interpretariat de conferință

Transcriere de pe diverse suporturi

Corectură și revizie de specialitate

Consultanță
lingvistică

Localizare web (traducere website) și localizare software

Localizare
de brand

Gestiunea proiectelor dvs. interne de traduceri

Gestiune terminologică, creare și mentenanță de memorii locale de traducere

Servicii conexe

Legalizarea notarială a documentelor

Tehnoredactare și DTP (desktop publishing)

Imprimare
documente

Servicii de preluare/predare a documentelor prin curierat rapid, intern și internațional