Specializări

Misiunea noastră este de a crea şi consolida o orientare nouă pe piaţa traducerilor, prin intermediul unui birou specializat în traducerile de natură juridică și de afaceri.
Această specializare nu exclude însă și preluarea de traduceri din alte domenii (tehnic, medical etc.), care sunt executate și livrate la același standard înalt de calitate.
Traducerile de natură juridică sunt realizate de către echipa noastră de profesioniști dedicați, compusă din: traducători autorizați, juriști-lingviști, revizori de specialitate și corectori.
Traducătorii autorizați sunt licențiați, masteranzi sau doctoranzi în limbi străine și posedă autorizații de traducător emise de Ministerul Justiției din România pentru combinația de limbi în care sunt specializați.

Juriștii-lingviști au absolvit cursuri universitare de drept și posedă diferite certificate (naționale sau internaționale) de limbă: autorizații emise de Ministerul Justiției, de Ministerul Culturii sau de alte centre de pregătire în domeniul limbilor străine (British Council, Institutul Francez, Goethe Institut etc.). Aceștia au avantajul de a lucra efectiv în domeniu, ocupând poziții de avocat sau consilier juridic în cadrul altor organizații.

Revizorii de specialitate analizează textul tradus din punct de vedere al adecvării terminologice. Aceștia sunt absolvenți de studii superioare specializate (domeniul juridic, economic, tehnic, medical etc.) și au o experiență profesională îndelungată în domeniul lor de activitate.
Corectorii sunt persoane care asigură acuratețea gramaticală, ortografică și stilistică a produsului final al traducerii, fiind absolvenți ai facultăților de Litere.
Astfel, documentele dumneavoastră sunt traduse și verificate de trei persoane: traducător – revizor de specialitate – corector sau traducător – jurist-lingvist – corector.

Obiectivul nostru este satisfacerea cerințelor și exigențelor dumneavoastră, asigurând livrarea rapidă, în condiții optime și de maximă calitate, a documentelor încredințate. Asigurăm preluarea şi livrarea documentelor la sediul dumneavoastră.
Dat fiind că portofoliul nostru de clienți se compune din instituții care activează în domeniul juridic, punem un accent deosebit pe politica de confidențialitate.

Ne puteți contacta personal pentru mai multe informații privind procesul de administrare a documentelor cu caracter confidențial.

Traduceri literare

romane, biografii, memorialistică, poezie, proză scurtă etc.

Traduceri în domeniul științelor sociale și exacte

matematică, chimie, fizică, astronomie, religie, antropologie, lingvistică, istorie, jurnalism.

Traduceri în domeniul turismului

site-uri web pentru agențiile de turism, companii aeriene, hoteluri, agenții de închiriere autovehicule etc.

Traduceri financiare și de marketing

bilanțuri, declarații contabile, situații financiare anuale, rapoarte de activitate, prezentări ale firmei, chestionare de marketing, discuții în cadrul focus grupurilor, materiale publicitare etc.

Traduceri juridice

contracte, documente procedurale (citații, declarații, sentințe etc.), rechizitorii, procuri, împuterniciri, acte de stare civilă, acte de studii și altele.

Traduceri tehnice și din domeniul militar

inginerie civilă, instalații, mecanică, electronică, inginerie aerospațială. În acest domeniu traducem specificații tehnice, manuale, documente de participare la licitații, proiecte și schițe tehnice, fișe de produs și altele.

Traduceri IT și traducere multilingvă de site-uri web (localizare site web)

jocuri video, manuale de utilizare pentru calculatoare, laptopuri, imprimante, alte periferice, ghiduri și manuale de instalare software etc.

Traduceri medicale și traduceri farmaceutice

prospecte medicale, studii clinice, articole pe teme medicale sau farmaceutice, tratate medicale, fișe de pacient, buletine de analize medicale, scrisori medicale etc.